Використання інструментарію Visual-Mesh 9.0

Sketch

Ця опція дозволяє вам створити лінійну або плавну криву, вказавши розташування контрольної точки в 3D просторі або на площині.

Шлях до функції:

 • Виберіть Curve>
  Sketch з меню.

Результат: відкрите діалогове вікно Sketch Curve.

Алгоритм використання функції:

1.Виберіть один з методів, тобто, з’єднання сплайном (Smooth) або прямою лінією (Linear).

2.Щоб активувати функцію ескіз кривої в просторі, виберіть опцію 3-D. Спроектувавши криву на площину, виберіть опцію On Plane.

Якщо вибрано….

Тоді….

3-D

Натисніть послідовно на місця у просторі і натисніть кнопку Apply.

Результат: крива, створена шляхом послідовного з’єднання точок в порядку їх вибору.

On Plane

Виберіть на площині точки, які повинні бути з’єднані за допомогою прямої, використавши діалогове вікно Plane Definition dialog box, яке з’явиться. Клацніть кілька точок у вікні моделі.

Результат: Ці точки будуть лежати на площині, вибраній вами.

3.
Кожна з точок, визначених вище, має своє місце розташування. Ви можете змінити розташування будь-якої точки. Для цього використайте функцію Point Definition, яка дозволяє провести розширене редагування.

Якщо тип кривої потрібно змінити (криву на лінійну, або навпаки) в будь-якій точці в процесі створення кривої, форма кривої з цього моменту буде відповідати лінії обраного типу лінії.

а) Щоб створити замкнуту криву, клацніть кінцеву точку в місці, яке не співпадає з початковою точкою і перетягніть кінцеву точку в місце розташування початкової точки.

Результат: Всі криволінійні і лінійні ділянки легко об’єднуються як одна крива.

4. Для того, щоб назначити об’єкту який створюється, певний ID, введіть його у відповідному текстовому полі. За замовчуванням, перший ID=1.

5.
Натисніть кнопку
Undo в будь-якій точці, щоб відхилити попередню дію.

6.
Натисніть кнопку Reset, щоб скасувати всю операцію.

7.
Натисніть на кнопку Apply button або середню кнопку миші, щоб підтвердити створення кривої.

8.
Натисніть кнопку Close button, щоб відновити і закрити діалогове вікно.

Кнопка вибору точок додається в синхронізації з іншими діалогами. Повторний діалог поки що не підтримується.

Circle/Arc

Ця опція дозволяє вам створювати кола і дуги, чотирма різними способами.

Шлях до функції:

 • Виберіть Curve > Circle/Arc з меню.

Результат: відкрите діалогове вікно Curve > Circle/Arc.

Опис роботи функції:

Способи створення кола/дуги:

1. 3 Points (По трьом точкам).
У цьому способі дуга / окружність створена таким чином, що вона проходить через три задані точки. При створенні дуги, кнопка Flip
button використовується для перемикання між великою і малою дугою. Ці три точки можуть бути вказані на заздалегідь визначеній площині або в 3D-просторі.

2.
Centre2Pts: У цьому методі, дуги/кола створюються за допомогою центру, однієї точку на дузі/окружності і іншої точки, яка використовується для ідентифікації. Відстань між центром і першою точкою розглядається як радіус кола/дуги. У методі Arc, 2 точки будуть визначати початок і кінець дуги. У створенні дуги, кнопка Flip
button використовується для перемикання між великою і малою дугами. Центр і 2 точки можуть бути вказані на заздалегідь визначеній площині або в 3D-просторі.

3.
Center-Axis: В цьому способі дуга/окружність будуються з використанням заданого центру та осі; радіусу і кута (у разі дуги). У створенні дуги, кнопка Flip
button використовується для перемикання між великою і малою дугами.

4.
Concentric: У цьому способі дуга/окружність створюється концентрично із заданої дуги/кола. У всіх цих методів, радіус (і кут при створенні діги) можуть бути змінені після того, як дуга/окружність вже створена. Дуга або коло може бути створена за допомогою вищевказаних 4-х методи.

Алгоритм використання функції:

1.
Виберіть тип кривої, яка повинна бути створена, тобто дугу або коло.

2. Виберіть один із методів:

а) 3 Points method:

Виберіть 3 точки, натиснувши їх у вікні моделі.

Результат: Після вибору третьої точка, дуга /окружність відобразиться у вікні моделі.

On Plane:

1. Коли
опція On Plane вибрана, діалогове вікно Plane Definition dialog box є активним.

Визначте площину, використовуючи опції в діалоговому вікні та натисніть кнопку OK, або натисніть середню кнопку миші у вікні моделі. Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку Reset.

2.
Натисніть 3 точки у вікні моделі. Точки буде генеруватися при клацанні на місці на певній площині. Результат: Після вибору третьої точки створюється дуга / окружність, яка відображується у вікні моделі.

б)
Centre2Pts метод:

Centre2Pts: Виберіть центральну точку і дві точки, натиснувши у вікні моделі. Результат: Після вибору другої точки, дуга/кола відображається у вікні моделі. Перша точка знаходиться на колі і відстань між центром і першою точкою розглядається як радіус кола / дуги.

On Plane:

Коли опція On Plane обрана, діалогове вікні Plane Definition буде активним. Визначте площину, використовуючи опції в діалоговому вікні та натисніть кнопку OK, або натисніть середню кнопку миші у вікні моделі. Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку Reset. Натисніть центральну точку і 2 точки у вікні моделі. Точки будуть генеруватися при клацанні на потрібному місці певної площини. Результат: Після вибору третьої точки створюється дуга/окружність, яка відображається у вікні моделі.

с) Center-Axis метод:

При використанні методу Center-Axis, діалогове вікно Axis Definition стає активним. Визначте вісь кола, використовуючи параметри в цьому діалоговому вікні та натисніть кнопку OK, або натисніть середню кнопку миші у вікні моделі. Результат: дуга/окружність відображається в моделі вікна. Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку Reset. Центр регулятора розмірів можна перетягувати, щоб динамічно змінити розміри дуги/кола вздовж осі. Регулятор радіуса можна перетягувати і динамічно змінювати радіус дуги/кола. У разі дуги, початкові і кінцеві ручки регулятора можна перетягувати, щоб змінити довжину дуги.

d) Concentric method: Виберіть існуючий дуги/кола. Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку Reset. Результат: концентричні дуги/кола створюються на тому ж місці.

Для створення зміщеного кола/дуги, вкажіть значення зсуву в текстовому полі.

3. Щоб змінити радіус, вкажіть потрібне значення в текстовому полі Radius.

4.У 3 Points-методі і методі Centre2Pts, ручки регулятора можна перетягувати динамічно, щоб змінювати коло / дуги.

5. Щоб змінити довжину дуги, вкажіть потрібне значення в текстовому полі Angle. Це кут розкриття дуги.

6. При створенні дуги, створена дуга може перемикатися між великою і малою дугами за допомогою кнопки Flip button.

7. Щоб змінити об’єкт, до якої має відноситися дуга/коло, вкажіть потрібне значення в текстове поле Part ID.

8. Натисніть кнопку Undo, щоб видалити останню створену дугу/коло.

9. Натисніть кнопку Reset, щоб скасувати створення всіх побудов і почати все заново.

9. Натисніть на кнопку Apply або середню кнопку миші для підтвердження створення дуги /створення кола.

10. Натисніть кнопку
Close, щоб закрити діалогове вікно.

Ellipse

Ця опція дозволяє створювати еліпси, трьома різними способами.

Шлях до функції:

 • Виберіть Curve > Ellipse з меню.

Результат: відкрите діалогове вікно Curve > Ellipse.

Опис роботи функції:

Методи створення еліпса:

1. Centre2Pts: У цьому методі, еліпс створюється за допомогою вказування центральної точки, однієї точки на еліпсі, а також на головній осі і другої точки, що лежить на еліпсі і використовується для ідентифікації площини. Перша точка, яка лежить на головній осі еліпса, буде позначена іншим кольором. Відстань між центром і першою точкою вважається великим радіусом еліпса.

2. Centre and 2 points можуть бути вказані на заздалегідь визначеній площині або в 3D-просторі. Еліпс в цьому випадку будується з використанням центру, осі і радіуса.

3. Concentric: У цьому методі еліпс створюється концентрично даному еліпсу. В Center-Axis і Concentric методах радіуси можуть бути змінені за допомогою ручки регулятора. Еліпс може бути створений за допомогою вищевказаних 3-х методів.

Алгоритм використання функції:

Виберіть використовуваний метод:

Метод Centre2Pts: Виберіть центральну точку і дві точки, натиснувши їх у вікні моделі. Результат: Після вибору другої точки, еліпс відображається у вікні моделі.

On Plane: Коли опція On Plane обрана, діалогове вікні Plane Definition буде активним. Визначте площину, використовуючи опції в діалоговому вікні та натисніть кнопку OK, або натисніть середню кнопку миші у вікні моделі. Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку Reset. Натисніть центральну точку і 2 точки у вікні моделі. Точки буде генеруватися при клацанні на конкретному місці певної площини. Результат: Після вибору третьої точки створюється еліпс, який відображається у вікні моделі.

Метод Center-Axis: При використанні даного методу діалогове вікно Axis Definition dialog box буде активним.

Вкажіть вісь еліпса у цьому діалоговому вікні та натисніть кнопку OK, або натисніть середню кнопку миші у вікні моделі. Результат: еліпс відображається в вікні моделі з ручками регулятора. Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку Reset. Центр ручки можна перетягувати, щоб динамічно змінити еліпс уздовж осі. Ручки регулятора можна перетягувати, щоб динамічно змінювати радіус еліпса.

Concentric method: Виберіть існуючу криву. Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку Reset. Результат: концентричний еліпс створюється на тому ж місці. Для створення зміщення еліпса, вкажіть значення зсуву у відповідному текстовому полі.

2. Щоб змінити радіус, вкажіть потрібне значення в текстовому полі Radius.

3. У методі Centre2Pts, ручки регулятора можна перетягувати і динамічно змінювати розміри еліпса.

4. Щоб змінити об’єкт, якому буле належати створений еліпс, вкажіть потрібне значення ID у відповідне текстове поле. Натисніть кнопку Undo, щоб видалити останній створений еліпс. Натисніть кнопку Reset, щоб скасувати всі графічні матеріали і почати все заново. Натисніть на кнопку Apply або середню кнопку миші для підтвердження еліпс творіння. Натисніть кнопку Close, щоб відновити і закрити діалогове вікно.

Extract

Дозволяє витягти криву з обраних поверхонь та елементів або граней твердих елементів для підтримки редагування в CAD-системах.
Шлях до функції:

 • Виберіть Curve > Extract з меню.

Результат: відкрите діалогове вікно Curve > Extract.

Опис роботи функції:

1. Виберіть поверхні і натисніть кнопку Extract. Результат: крива буде вилучатись з обраних поверхонь. Витягнуті криві виділяються і автоматично розділяються відповідно до заданих критеріїв. Границі розбиття позначені маркером.

2. Обрання функції Element Faces дає можливість витягти криві з елемента оболонки і граней твердого елемента.

В методі Element Faces, можуть бути вилучені дві типи кривих, тобто криволінійний або прямолінійний об’єкт. За замовчуванням, використовується криволінійний тип лінії. Обидві кнопки доступні, і дозволяють вказати необхідний тип кривої.

Smooth: Щоб витягти криволінійні лінії.

Linear: Щоб витягти прямі лінії.

3. Вибраний ID відображається в текстовому полі. Щоб призначити певний ідентифікатор, введіть його в цьому полі.

4.Натисніть кнопку Undo для скасування останнього видобуток кривої.

5.Натисніть кнопку Reset, щоб скасувати всю операцію.

6.Натисніть на кнопку Apply або середню кнопку миші для підтвердження витягування кривої. Результат: Криві витягуються з обраних поверхонь і елемента оболонки, або особи твердого елемента, і додається до моделі для заданої частини.

7.Натисніть кнопку Close, щоб відновити і закрити діалогове вікно.

By Intersection


Ця опція дозволяє створювати криві на комбінації перетинів поверхні, 2D сітки і площини.
Шлях до функції:

 • Виберіть Curve > By Intersection з меню.

Результат: відкрите діалогове вікно Curve > By Intersection.

Алгоритм використання функції:

Поверхні, 2D сітки або площини можуть перетинатися з поверхнями/ 2D сітками / площинами, створюючи при цьому криву.

1.
Вибір об’єкти, які будуть використовуватися в якості об’єктів, що пересікаються.

2.
Вибравши необхідний об’єкт, натисніть кнопку або середню кнопку миші в першому сеті. Якщо цим об’єктом є площина, діалогове вікно стане активним. Визначивши необхідну площину, натисніть кнопку OK в діалоговому вікні.

3. Виберіть поверхню або сітку в другому сеті (set2) та натисніть на кнопку або середню кнопку миші в другому сеті. Якщо вибрана площина, визначають площину перетину за допомогою діалогового вікна Plane Definition, яке буде активним.

4.
Виберіть опцію Split Surfaces, щоб розділити поверхні на місцях їх перетину.

5.
Виберіть опцію Create Flat Surfacе щоб створити криві перетину. Якщо створені криві перетину вказати в декількох доменах, буде створено кілька плоских поверхонь.

6. Вкажіть ID в текстовому полі.

7. Натисніть кнопку Undo для скасування останньої підтвердженої операції.

8. Натисніть кнопку Reset, щоб скасувати всю операцію.

9.Натисніть кнопку Apply , щоб підтвердити створення кривих перетину.

10. Натисніть кнопку Close, щоб відновити і закрити діалогове вікно.

Morph


Ця опція дозволяє виконувати наступні операції перетворення: крива може бути модифікована шляхом обрання 2-х нових кінцевих точок. Перетворення кривої між кривими можуть бути отримані з 2-х нових кінцевих точок.

Шлях до функції:

 • Виберіть Curve > Morph з меню.

Результат: відкрите діалогове вікно Curve > Morph.

Опис роботи функції:

1. У цій функції криві використовуються для розбиття комплексного компонента на кілька простих складових блоків.

2. Ця функція може бути використана при створенні перетину у вигляді кривої, коли дана крива недоступна при моделюванні.

3. Дана функція може ефективно використовуватися для визначення траєкторії при 2D або 3D моделюванні.

Алгоритм використання функції:

1. Якщо вибрана функція Curve to 2-Points:

Виберіть криву і виберіть дві точки, в якій крива повинна бути здеформована. Результат: крива перетвориться в обраних вами точках.

Вихідні дані для створення кривої можуть бути видалені щляхом використання комбінації <Shift> + pick.

2. Є два методи для Curve to 2-Points морфінгу:

Projection:
Цей метод працює на основі методу проектування. Відносно початкової і кінцевої точок , проміжна частина кривої обчислюється автоматично.

Elastic:
Цей метод працює на основі морфінгу шляхом присвоєння коефіцієнтів жорсткості до обраної кривої.

Якщо вибрана функція 2-Curves to 2-Points:

Виберіть дві криві і виберіть дві точки, в якій крива повинна бути перетвореною. Результат: Криві перетворяться в обраних точках.

Вибрані криві можуть бути відмінені комбінацією клавіш <Shift> + pick.

Якщо вибрана функція Mid-Curve:

Виберіть перший набір кривих і натисніть середню кнопку миші для підтвердження. Виберіть другий набір кривих і натисніть середню кнопку миші для підтвердження. Результат: Mid-Curve буде розрахована і відображена в кольорі Magenta.

2.
Перетягніть ручку регулятора (не використовується, якщо опція Mid-Curve обрана).

3.
Зв’язати криву з певним об’єктом можна шляхом присвоєння йому відповідного ID для нової кривої.

4. Натисніть кнопку Undo, щоб скасувати раніше створену криву.

5. Натисніть кнопку Reset, щоб відмінити попередню операцію.

6. Натисність кнопку Apply, щоб виконати задану функцію.

7. Натисніть Close щоб відновити або закрити діалогове вікно.

Trim/Split

Ця опція дозволяє обрізати або розділити заданий набір кривих по-різному. Набір кривих може бути урізаний /розбитий по Sketch, Curve, Surface і Plane.

Шлях до функції:

 • Виберіть Curve > Trim/Split з меню.

Результат: відкрите діалогове вікно Curve > Trim/Split.

Алгоритм використання функції:

1. Виберіть один з варіантів, тобто, Trim або Split.

2.Виберіть набір кривих,які потрібно відрізати і підтвердіть свій вибір.

3.Виберіть один з наступних варіантів:

Sketch:
Ескіз в площині спостереження полілінії, яка визначатиме ріжучу поверхню. Виберіть її та підтвердіть свій вибір.

Curve:
Виберіть існуючий криву, щоб обрізати криву. Виберіть її та підтвердіть свій вибір.

Surf:
Виберіть ріжучу поверхню.

Plane: У відкритому діалоговому вікні Plane Definition зробіть відповідний вибір, щоб визначити січну площину.

Trim:
Вибір одного з відрізків на стороні ріжучої поверхні/площині/кривій, які повинні бути вирізані.

4. Щоб змінити вибір вихідної кривої, натисніть кнопку вибору кривої Curve. Вона активує раніше вибрані криві, які можуть бути змінені в даний час.

5.
Щоб змінити розбиття, натисніть кнопку вибору всередині в груповому полі Split Tool. Раніше обраний інструмент буде деактивовано, і нове а нова функція стане доступною.

6. Натисніть кнопку Undo, щоб скасувати раніше операцію.

7. Натисніть кнопку Reset, щоб відмінити попередню операцію.

8. Натисність кнопку Apply, щоб виконати задану функцію.

9. Натисніть Close щоб відновити або закрити діалогове вікно.

Drop (Project)

Ця опція дозволяє перетягувати вузли.

Шлях до функції:

 • Виберіть Curve > Drop (Project) з меню.
 • Виберіть Node > Drop (Project)

Результат: відкрите одне з діалогових вікон Drop (Project).

Алгоритм використання функції:

Є дві схеми для перетягування вузлів:

Along Source: Залиште вихідний вузол уздовж вектора, що проходить через вузол-джерело на площині / поверхні / стінці.

а)
Виберіть набір вузлів, які будуть зняті.

б)
За замовчуванням, опція переміщення Move вибирається в списку. Це переміщує вибрані вузли в нове положення. Щоб створити копію обраного набору виберіть опцію Copy зі списку.

в) Виберіть функцію Along Vector або Normal To зі списку.

Якщо ви вибираєте Along Vector, буде активований діалог Vector Definition dialog box.
Визначте напрям вектора падіння і натисніть кнопку ОК або середню кнопку миші в діалоговому вікні Vector Definition dialog box.

Діалогове вікно може бути активованим і пізніше для того, щоб змінити напрям вектора.

Якщо ви вибрали опцію Normal To,
то напрямок падіння вектора приймається по нормалі до вибраного об’єкта.

Виберіть опцію On Plane, On Shell чи On Surface із списку.

Якщо ви вибрали On Plane, діалогове вікно Plane Definition стане активним.

Визначте площину і підтвердьте свій вибір. Результат: Вибрані об’єкти будуть обрані на цій площині.

Якщо ви вибираєте варіант On Shell, виберіть елементи та натисніть середню кнопку миші для підтвердження. Результат: вибрані вузли видаляються на цих елементах.

Якщо ви вибрали опцію On Surface, виберіть відповідну поверхню.

Натисніть кнопку Add to Collector, щоб додати додаткові вузли до колектора.

Результат: тільки вузли, що мають відхилення більші, ніж 0,1 мм додають до колектора, який називається NodeDrop_deviated_nodes. Вкажіть напрямок зміщення у відповідному текстовому полі.

2. Along Ref. Node:
Залиште вихідний вузол уздовж вектора, що проходить через опорний вузол площині / поверхні / стінці.

Виберіть опцію
Along Ref. Node із списку, щоб відмовитися від вихідного вузла уздовж вектора, що проходить через опорний вузол на площині/поверхні/ стінці.

Натисніть кнопку Src. Node.

Вибір вихідного вузла за допомогою одного медіатора на вузлі, який повинен бути переміщений.

Натисніть кнопку Auto Detect Ref.

Результат: опція Auto Detect Ref. автоматично визначає номер вузла для обраного вузла-джерела. Якщо обраний вузол-джерело має більше одного зварного шва, пов’язаного у вузли, ви повинні вибрати опорний вузол вручну. Якщо Auto Detect Ref. не в змозі виявити вузол посилання, вам буде запропоновано вибрати номер вузла.

Натисніть кнопку Ref. Node.

Виберіть номер вузла .

Виберіть опцію Along Vector або Normal To із списку.

Якщо ви вибрали Along Vector, то діалогове вікно Vector Definition буде активованим.

Визначте напрям вектора на падіння і натисніть кнопку ОК або середню кнопку миші в діалоговому вікні Vector Definition. Діалогове вікно Vector Definition може бути активованим і пізніше, в будь-який час, щоб змінити напрям краплі.

Якщо вами вибрано опцію Normal To, напрямок падіння береться як нормальний до обраної площини (/поверхні /елементу).

Виберіть опцію On Plane, On Shell або On Surface із списку.

Якщо ви виберете опцію On Plane, діалогове вікно Plane Definition буде активним. Визначте площину і підтвердьте її. Результат: обраний вузол був використаний для побудови на цій площині.

Якщо ви вибрали опцію On Shel, виберіть елемент або стінку.

Результат: обраний вузол попав на цей елемент.

Натисніть кнопку Undo, щоб скасувати раніше операцію.

Натисніть кнопку Reset, щоб відмінити попередню операцію.

Натисність кнопку Apply, щоб виконати задану функцію.

Натисніть Close щоб відновити або закрити діалогове вікно.

Обмеження:
Видалення поверхневих крайок призведе до видалення кривих в унікальній частині.

Merge

Ця опція дозволяє об’єднати ряд з’єднаних кривих в одну криву для подальшого використання в моделюванні.

Алгоритм роботи функції:

Виберіть тільки криві з вікна моделі, і виберіть Curve> Merge з меню.

Результат: Усі поєднані криві об’єднані і додані до унікальної частини, названої як MergeCurves.

Break at Joints (Sharp Corners)

Ця опція дозволяє розбити криві по стикам, що мають гострі кути вздовж тіла.

Алгоритм роботи функції:

Виберіть криві, які повинні бути розбитими, і виберіть Curve > Break у Joints (Sharp Corners) з меню.

Результат: Всі вибрані криві, які мають гострі кути, будуть розділені на безліч кривих.

Fillet

Ця опція дозволяє виконувати наступні операції крива розрізання:

 • можна створити за допомогою опції Arc.

 • можна створити за допомогою опції Spline.

Алгоритм роботи функції:

Виберіть Curve > Fillet в меню.

Результат: вікно Curve > Fillet активне.

Процедура створення ARC / Spline вирізів:

1. Виберіть дві криві або кромки.

Результат: проріз дуги (за замовчуванням) будується з радіусом за замовчуванням.

2.
Щоб збільшити або урізати лінії до перетину вирізу, Trim/Extend. Результат: збільшена лінія з’являється в бордовим кольором.

3.
Перетягніть ручку регулятора довжини дуги або введіть його значення в текстовому полі Radius, щоб змінити радіус округлення.

4. Для того, щоб виріз був по сплайну, виберіть опцію Spline.


Результат: створений виріз по заданим даним.

5. Присвойте створеному вирізу необхідний ID в текстовому вікні.

6. Натисніть кнопку Undo, щоб скасувати раніше операцію.

7. Натисніть кнопку Reset, щоб відмінити попередню операцію.

8. Натисність кнопку Apply, щоб виконати задану функцію.

9. Натисніть Close щоб відновити або закрити діалогове вікно.

Обмеження для Arc Fillet:

Arc fillet не може бути створений на розбіжних решт кривих.

Arc fillet можна перетягувати (за допомогою ручки) тільки уздовж дотичних намальованих на кінцях обох кривих.

Обидві криві повинні лежати в одній площині. Криві взаємно пересічних дуг завжди відмальовується в точці перетину.

Обмеження для Spline Fillet:

Spline Fillet може бути створена тільки на кінцях обох кривих.

Extend

Ця опція дозволяє виконувати наступні операції вирізування: крива може бути розширена за допомогою методу відстані; крива може бути продовжена до певної цільової кривої.

Шлях до функції:

Виберіть Curve > Extend;

Результат: відкрите діалогове вікно Curve > Extend.

Алгоритм роботи функції Extend the Curve Using Interactive Method:

Виберіть криву, яку потрібно продовжити. Можна вибрати лише одну криву. Результат: буде показано дві ручки регултора, на кожному кінці кривої на заданій відстані розширення. Перетягніть ручки або вкажіть відстань розширення на яку треба продовжити криву.

Натисніть кнопку Reset, щоб скасувати всю операцію.

Натисніть кнопку
Apply або середню кнопку миші, щоб підтвердити операцію.

Натисніть кнопку Undo, щоб видалити створені збільшення.

Натисніть кнопку Close, щоб відновити і закрити діалогове вікно.

Алгоритм роботи функції Extend the Curve Upto a Specified Target:

1. Виберіть одну з функцій Linear Points, Curves, Surfaces чи Plane, з діалогового вікна Upto drop-down list.

2.
Виберіть опцію Linear Points і
окресліть лінійну криву в площині спостереження.

Результат: Після підтвердження цієї дії, всі ручки регулювання на моделі, створюються задані криві.

Виберіть опцію Curves та виберіть цільові криві до яких повинні бути розширені

криві.

Виберіть опцію Surfaces та виберіть ріжучі поверхні. Результат: Якщо вибрано кілька поверхонь, криві будуть продовжені до найближчої поверхні. Виберіть опцію Plane, щоб визначити січну площину. Результат: криві будуть продовжені до певної площини.

2. Виберіть один із методів Nearest to Curve або Along Vector.

Nearest to Curve буде подовжувати вибрані вихідні криві до найближчих вибраних кривих.

Along vector буде подовжувати вибрані криві до зметанних поверхонь, що задаєються цільовими криви і вектором розгортки.

Натисніть кнопку Reset щоб відкликати попередню операцію.

Натисніть кнопку Apply щоб підтвердити свій вибір.

Натисніть кнопку Undo щоб відмінити свої дії.

Натисніть Close щоб відновити або закрити діалогове вікно.

Обмеження:

Криві можуть бути продовжені лише у вигляді прямих.

В інтерактивному способі тільки одна крива може бути продовжений за один раз.

Edit

Ця опція дозволяє виконувати наступні операції редагування кривої:

 • Контрольні точки кривої можуть бути змінені.

 • Нові контрольні точки можуть бути вставлені або існуючі контрольні точки можуть бути видалені.

 • Радіус кола може бути змінений.

 • Радіус і кут дуги можуть бути змінені.

 • Основні і малий радіус еліпса може бути змінений. NURB можна редагувати як його еквівалент сплайна.

  Виберіть Curve > Edit в меню.

  Результат: вікно Curve > Edit активне.

  Сварка ГБЦ Киев